E lektro    M ontáž     O bráběcích C enter      s.r.o.
 
Výroba a montáž

Firma provádí jak kompletaci rozvaděčů pro obráběcí stroje, tak i rozvod kabelů a montáž spínacích prvků po stroji.

Ukázky výroby rozvaděčů:

Ukázky výroby kabelů k servomotorům a k lineárním snímačům polohy: